Ketua Menteri Sarawak

Ketua Menteri adalah ketua kepada cawangan eksekutif Dewan Undangan Negeri yang merancang, melaksanakan dan mentadbirkan semua dasar dan projek negeri. Berikut adalah senarai Ketua Menteri sejak 1963.
 

1. Datuk Stephen Kalong Ningkan (1963-1966)
2. Datuk Penghulu Tawi Sli (1966-1970)
3. Tun Datuk Patinggi Abdul Rahman Ya'kub (1970-1981)
4. YAB Pehin Sri Haji Abdul Taib Mahmud (1981-2014)
5. YAB Tan Sri Datuk Amar Haji Adenan Satem (2014-kini)